Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
just-breathe
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viamruugaa mruugaa
3932 d397 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viamruugaa mruugaa
just-breathe
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viamruugaa mruugaa
just-breathe
2322 481c
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamruugaa mruugaa
just-breathe
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
just-breathe


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viaadriannak adriannak
just-breathe
5005 c699
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaadriannak adriannak
just-breathe
9651 82ed
just-breathe
3993 b3da
Reposted fromtake-care take-care viadyamihokee66 dyamihokee66
just-breathe
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem.
Myślisz, że będzie więcej.
Myślisz, że masz wieczność, ale nie masz.
Potrzebuję znaku, że coś się zmieni, potrzebuję powodu, żeby iść dalej. Potrzebuję jakiejś nadziei.
— Grey's Anatomy sez. II, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss viabzdura bzdura
just-breathe
"(...)  Miałabyś ochotę wyć z powodu takiej niesprawiedliwości, ale brak ci już głosu. Na razie siedzisz w halce na nieco wytartej kanapie, która jest twoim najwierniejszym towarzyszem w tym osamotnionym pokoju. Zimno ci, mimo trzydziestostopniowego upału przebiegają cię dreszcze. Czujesz zimno, które zdaje się promieniować z twoich kości, czerpać energię z twojego szpiku. Nazywają to "Manless melancholia" - melancholia życia bez mężczyzny.
— S. Ortiz "Panna samotne serce"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
just-breathe
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viacytaty cytaty
just-breathe
3111 69c5 500
Reposted fromms-kate ms-kate viaboredtodeath boredtodeath
just-breathe
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaadriannak adriannak
just-breathe
0696 4c6a
Reposted fromxalchemic xalchemic viaadriannak adriannak
just-breathe
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viaadriannak adriannak
just-breathe
8695 8a09 500
Reposted fromrol rol viaadriannak adriannak
just-breathe
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viaboredtodeath boredtodeath
just-breathe
0976 a12f 500
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viabananowo bananowo
just-breathe
9899 1427
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl